An toàn hóa học trong tảo xoắn vạn tường

CHỈ TIÊU KIM LOẠI TẢO TƯƠI TẢO KHÔ
Arsen (As) KPH KPH
Cadimi (Cd) KPH KPH
Chì (Pb) KPH KPH
Thủy ngân (Hg) KPH KPH

KPH – Không phát hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *