CÂU CHUYỆN VỀ VẠN TƯỜNG

Lịch sử anh hùng từ vùng đất mang tên vạn tường

HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VẠN TƯỜNG

Được thành lập năm 2020 Hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng tảo xoắn và chế biến các sản phẩm tảo xoắn là định hướng chủ lực. Tảo xoắn – Spirulina là thực phẩm và nguồn protein bảo vệ sức khỏe tốt nhất hiện nay.
Tảo xoắn – Spirulina VẠN TƯỜNG được nuôi trồng trên vùng đất có khi hậu nhiệt đới và gió mùa, với nhiệt độ trung bình 25-26,9oC và được nuôi trồng từ nguồn nước ngầm dưới tầng lớp đá ong dồi dào và chất lượng rất tốt. Mang lại nguồn tảo xoắn có giá trị dinh dưỡng cao mang đặc trưng của miền trung nắng gió.

TẦM NHÌN

Tảo xoắn Vạn Tường là Hợp tác xã sản xuất và cung ứng dịch vụ tảo xoắn hàng đầuLà HTX nông nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

SỨ MỆNH

Mang lại nguồn dinh dưỡng có giá trị cao cho cộng đồngTạo ra dịch vụ trãi nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực tảo xoắn 

giá trị cốt lõi

đơn vị hợp tác