Khoa Sinh – Môi trường – VẠN TƯỜNG Spirulina – Tảo Việt AlgaeVi tiếp tục kết nối – hợp tác & phát triển bền vững!

Chiều nay (23/12) dự án nuôi trồng tảo xoắn tại HTX Vạn Tường đã được nghiệm thu, đánh dấu 2 năm

“khai mở”

Hình ảnh trong hai năm hợp tác nghiên cứu tảo xoắn tại HTX

PGS. TS Võ Văn Minh cùng cộng sự báo cáo bảo vệ kết quả nghiên cứu

All in one