TẦM NHÌN

Tảo xoắn Vạn Tường là HTX sản xuất và cung ứng dịch vụ tảo xoắn hàng đầu

Là HTX nông nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

SỨ MỆNH

Mang lại nguồn dinh dưỡng có giá trị cao cho cộng đồng

Tạo ra dịch vụ trãi nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực tảo xoắn