Thu hoạch thử nghiệm tảo xoắn vạn tường

Sản phẩm sinh khối tảo tươi lần đầu tiên thu hoạch tại hợp tác xã Vạn Tường sau 10 ngày tiến hành nuôi trồng thử nghiệm

Tảo xoắn Spirulina là tên gọi chung mang tính lịch sử để mô tả hai loài tảo Arthorspira plantensis được phát hiện đầu tiên ở Cộng hòa Chad (Trung Phi) và sau đó là loài Arthorspira maxima phát hiện ở Mexico.

Trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng loại tảo xoắn này chỉ có nguồn gốc từ Nhật Bản, về thực chất, do đặc tính ưa ánh sáng và nhiệt độ cao, tảo xoắn Spirulina được nuôi chủ yếu tại các nước Nhiệt Đới, trong đó có Việt Nam.

Và hiện tại HTX NN Công Nghệ Cao VẠN TƯỜNG kết hợp với Nhóm nghiêng cứu DN-EBR Khoa Sinh Môi Trường Đại Học Đà Nẵng. Nuôi thành Công tại Bình Sơn – Quảng Ngãi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *