HTX VẠN TƯỜNG: NUÔI SẢN XUẤT THÀNH CÔNG TẢO XOẮN TẠI BÌNH SƠN

Tảo Xoắn, một loại thực vật có trong tự nhiên giàu chất dinh dưỡng đang được nuôi và sản xuất thành công tại HTX Nông nghiệp công nghệ cao Vạn Tường, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nguồn giống Tảo Xoắn đang được nuôi và sản xuất tại đây được nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Đà Nẵng phân tích từ 40 loại giống Tảo Xoắn được thu thập từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Loại Tảo Xoắn này được xem là loại chất lượng, giàu chất dinh dưỡng tốt có lợi sức khỏe người sử dụng. Sau khi tiếp nhận kỹ thuật, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Vạn Tường bắt đầu sản xuất ra một số loại thực phẩm, dược phẩm từ loại Tảo Xoắn để đưa ra thị trường.