Phương châm sản xuất tạo xoắn vạn tường

Nguồn tảo xoắn được nuôi trồng, sản xuất kép kín trong hệ thống nhà màng đại tiêu chuẩn

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất và chế biến

Các sản phẩm tảo xoắn được chế biến sản xuất kép kín, đạt tiêu chuẩn VSATTTP

Ứng dụng nhiều trang thiết bị trong chế biến như công nghệ sấy lạnh, công nghệ xử lý bằng ozone, công nghệ chiết siêu âm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one