An toàn sinh học trong tảo xoắn vạn tường

CHỈ TIÊU VI SINH TẢO KHÔ
  TSVSVHK 7,8X10^2
  Coliforms KPH
  E.coli KPH
  S.aureus KPH
  Cl.perfringens KPH
  Salmonella Âm tính
  B.cereus KPH
  TSBTNM-M Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc KPH
KPH – Không phát hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *